Доставчици

Доставчиците на „СИБЕЛА“ ООД са утвърдени производители, притежаващи сертификати за внедрени системи за управление на качеството, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001, както и други, свързани с опазването на околната среда, използването на продуктите в релсови състави, автомобилостроене, корабостроене, военна техника и т.н.

Ние работим директно със заводите-производители. Осъществявайки пряка връзка между производители и потребители,  постигаме оптимална за клиентите ни цена и гарантираме проследимостта, произхода и качеството на предлаганата продукция.

„СИБЕЛА“ ООД е оторизиран дистрибутор на японската компания за производство на лагери  NSK.

 

Споделяне

NSK Group NSK е водещ производител на лагери в световен мащаб. Фирмата поставя началото на бизнеса си през 1916 година с производството на първите японски съчмени лагери. Постепенно номенклатурата ѝ се разширява до пълната гама на използваните в света лагери.

МПЗМИНСКИЯТ ЛАГЕРЕН ЗАВОД (МПЗ) е един от най-големите производители в света на самонагаждащи се лагери с бъчвообразни ролки, с производствен опит натрупан в продължение на 60 години. Построяването му започва през 1948 г, а първите лагери излизат от конвейра на 13 август 1951 година.

СПЗ-ГРУП Групата „Самарски лагерни заводи“ (СПЗ-ГРУП) включва 2 лагерни завода, Предприятие за производство на специална продукция, Научно-производствено предприятие „Стал-Инвест“, предприятията за ремонт на металорежещи машини „КРС“ и „Станкоремонт“, Търговска банка „Промавтобанк“. Оперативното управление се осъществява от Управляващата компания „СПЗ-Мениджмент“.

VBF Вологодският лагерен завод (VBF) е основан през 1967 г. Той е един от най-големите и модерни лагерни заводи в Русия. Номенклатурата му обхваща над 1700 типоразмера лагери от всички конструктивни групи, като относителният му дял в общото годишно производство на лагери в Русия е около 20%.

RKB RKB (Roulement, Kugellager, Bearing) е швейцарски производител с над 70-годишен опит в областта на лагерите и месечен производствен капацитет над 350 тона механично обработена стомана.

S.C. „RULMENTI“ S.A. Bârlad е водещ доставчик на лагери и услуги в лагерния бизнес. Компанията е сред най-големите производители на търкалящи лагери в Югоизточна Европа и е известна на световния пазар повече от 53 години. Основните компетенции са високото качество на продуктите, проектирани и произведени в широка гама от видове и размери, техническата поддръжка и проектантските услуги.

GGB С повече от 1000 служители по целия свят и производствени мощности в САЩ, Германия, Франция, Бразилия, Словакия и Китай, GGB е водещ световен производител на високо-производителни, самосмазващи се и смазани плъзгащи лагери, стандартни или съобразени с изискванията на клиентите решения.

HARP Харковският лагерен завод произвежда повече от 500 типоразмера лагери с външен диаметър от 30 до 400 мм с търговски марки HARP (ХАРП), HAPR-AGRO, HARP-AUTO.