Вологодски лагерен завод (VBF)

VBF Вологодският лагерен завод (VBF) е основан през 1967 г. Той е един от най-големите и модерни лагерни заводи в Русия. Номенклатурата му обхваща над 1700 типоразмера лагери от всички конструктивни групи, като относителният му дял в общото годишно производство на лагери в Русия е около 20%.

Продукцията на предприятието намира широко приложение в автомобилостроенето, селскостопанското машиностроене, металообработващите машини, металургията, енергетиката, военно-промишления комплекс и други.

Вологодският лагерен завод притежава сертифицирана система за управление на качеството (ISO 9001-2001), за опазване на околната среда (ISO 14001:2004), за безопасност и охрана на труда (OHSAS 18001:1999).

Споделяне