Мински лагерен завод (МПЗ)

МПЗМИНСКИЯТ ЛАГЕРЕН ЗАВОД (МПЗ) е един от най-големите производители в света на самонагаждащи се лагери с бъчвообразни ролки, с производствен опит натрупан в продължение на 60 години. Построяването му започва през 1948 г, а първите лагери излизат от конвейра на 13 август 1951 година.

Заводът произвежда над 800 типоразмера лагери с диаметри от 10 до 980 мм. и тегло от 20 г. до 880 кг. Основните 4 конструктивни групи включват съчмени, ролкови (с игли и цилиндрични ролки), ролкови сферични (едноредови и двуредови), конусно ролкови и шарнирни лагери. Преобладаващият дял в производствената номенклатура принадлежи на сферичните ролкови лагери (57%), усвоени още през 1952 година.

Лагерите на МПЗ намират широко приложение във всички отрасли на промишлеността:

Внедрените в МПЗ системи за управление на качеството и управление на околната среда са сертифицирани в съответствие с международните стандарти ISO 9001 и ISO 14001.

Производството отговаря на изискванията на съответните белоруски, руски и международни стандарти.

“СИБЕЛА” ООД и Минският лагерен завод са съучредители и съдружници в българо-белоруската фирма „БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ” АД, регистрирана по българския Търговски закон.

Запознайте се с базовите типове лагери, произвеждани от МПЗ. Тази таблица може да се използва като сравнителна за обозначенията по двете системи – DIN и ГОСТ.

Споделяне