Самарски лагерни заводи (СПЗ)

СПЗ-ГРУП Групата „Самарски лагерни заводи“ (СПЗ-ГРУП) включва 2 лагерни завода, Предприятие за производство на специална продукция, Научно-производствено предприятие „Стал-Инвест“, предприятията за ремонт на металорежещи машини „КРС“ и „Станкоремонт“, Търговска банка „Промавтобанк“. Оперативното управление се осъществява от Управляващата компания „СПЗ-Мениджмент“.

Основни направления в дейността на „СПЗ-Груп“ са производството и продажбата на лагери. Ежегодно се произвеждат над 40 милиона предимно радиално съчмени, радиално ролкови, радиално-упорни ролкови, упорни, сферични крупногабаритни, съчмени и железопътни лагери. В производствената номенклатура са включени лагери с размери от 50 до 4000 мм. и тегло от 200 г. до 11000 кг.

Групата е лидер в проектирането и производството на крупногабаритни и нестандартни лагери.

В групата „Самарски лагерни заводи” влизат:

Качеството на лагерите на „СПЗ-Груп“ е признато в целия свят и е потвърдено със съответни сертификати – руски и международни.

„СПЗ-Груп“ полага усилия за пресичане на нелегалното използване на търговската ѝ марка и фалшифицирането на продукцията. За целта е въведен специален сертификат „Паспорт на продукцията“ с петстепенна защита.

Споделяне