Харковски лагерен завод (HARP)

HARP Харковският лагерен завод произвежда повече от 500 типоразмера лагери с външен диаметър от 30 до 400 мм с търговски марки HARP (ХАРП), HAPR-AGRO, HARP-AUTO.

ХАРП е лидер в страните от ОНД в производството на лагери за селскостопанското машиностроене, а също така и един от водещите доставчици на предприятията за транспортно машиностроене и железниците. Продукцията на ХАРП намира приложение също така в автомобилостроенето, производството на електродвигатели, в минната промишленост и металургията.

Споделяне

Каталози