Информация

Споделяне

Използвайте нашия конвертор, за да превръщате едни мерни единици в други. Въведете изходната стойност в някое поле и след като натиснете бутона „Сметни“ в съответстващото поле ще получите търсената стойност.

Системата за обозначение на най-често използваните типове лагери, произвеждани под търговските марки на NSK GROUP – NSK и RHP – е описана в  следващите PDF […]

Правилното смазване е едно от най-важните условия при работата на лагерите. За целта се използват различни смазочни материали, които намаляват загубите при триене. Недостатъчното им […]