Обозначение на NSK и RHP лагерите

Системата за обозначение на най-често използваните типове лагери, произвеждани под търговските марки на NSK GROUP – NSK и RHP – е описана в  следващите PDF файлове. Изтеглете файла или го заредете в браузъра, за да се запознаете с нея и използвате при необходимост.

Споделяне