Смазване на лагерите

Правилното смазване е едно от най-важните условия при работата на лагерите. За целта се използват различни смазочни материали, които намаляват загубите при триене. Недостатъчното им количество или неправилният им избор неизбежно довеждат до преждевременното износване на лагера и съкращаване на срока на работата му.

За смазването на лагерите се използват основно смазочни материали от два вида – течни и пластични. Всеки един вид има своите предимства и недостатъци. Изборът на един или друг смазочен материал зависи от условията на работа на лагера и механизма като цяло.

В следващата таблица са показани фирмените обозначения на някои по-разпространени смазочни материали в произвежданите от NSK-RHP, NTN, SKF, FAG и KOYO лагери. Символите се изписват като префикс след основното обозначение на типа лагер.

СМАЗОЧЕН МАТЕРИАЛ NSK-RHP NTN SKF FAG KOYO
CHEVRON SRI-2 SRI 5C HT51 L12
ESSO ANDOK C AKC 1E HT2 AC
ESSO BEACON 325 B32 3E LT10 L53 B5
ESSO UNIREX N3 UN3 2E HT22 L40
KYODO YUSHI MULTEMP PS2 PS2 1K
KYODO YUSHI MULTEMP SRL NS7 5K SR
SHELL ALVANIA №2 AV2 2A MT19 A2
SHELL ALVANIA №3 AV3 3A MT33 L71
SHELL ALVANIA RA AVR 4A MT62
SHELL ALVANIA RS AVS 15A MT47 L85

В долната таблица са посочени смазочните материали по ГОСТ за затворени лагери, обозначението им като допълнителни знаци, поставяни след цифровото обозначение на лагера, работната температура и съответствуващите им международни аналози.

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА
0С
ВИД СМАЗКА ПО ГОСТ МЕЖДУНАРОДЕН АНАЛОГ
няма -60 +90 ЦИАТИМ-201 Witro SA
C1 -60 +120 ОКВ-122-7 Aeroshell 6B; Beacon P-290
C2 -60 +150 ЦИАТИМ-221 Aeroshell 15; Aeroshell 15A; Mobilgrease 24; Uni-temp 500; Nyco 31
C3 -60 +250 ВНИИНП-210
C4 -50 +180 ЦИАТИМ-221C Aeroshell 15A; Mobilgrease 24
C5 -40 +110 ЦИАТИМ-202 Aeroshell 6; Alvania RA; Mobilux 2; Beacon P-290; Beacon 2
C6 -30 +300 ПФМС-4С
C7 -60 +130 ВНИИНП-271 Aerochell 7GIA; Isoflex PDZ; Special A; Isoflex POZ-300A
C8 -60 +250 ВНИИНП-235 Aeroshell 15; Mobilgrease 24; Nyco 935; Wiscotemp 2
C9 -40 +130 ЛЗ-31 Aeroshell 7; Aeroshell 11; Mobilgrease 22; Beacon P-325; Low Temp EP
C10 -40 +120 № 158
C11 -30 +140 СИОЛ
C12 -50 +180 ВНИИНП-260
C13 -60 +120 ВНИИНП-281
C14 -30 +100 ФИОЛ-2У Alvania 2; Alvania R2; Alvania RA; Mobilux 2; Mobilgrease MP
C15 -60 +150 ВНИИНП-207 Aeroshell 22; Aeroshell 22С; Mobilgrease 28
C16 -60 +250 ВНИИНП-246 Aeroshell 15; Aeroshell 15А; Mobilgrease 24; Viscotemp 2; Let Hi Temp
C17 -40 +120 ЛИТОЛ-24 Alvania 3; Alvania R3; Mobilux 3; Beacon 3; Cyprina 3; Cyprina RA; Soneezol AP3
C18 -40 +250 ВНИИНП-233 Barierta IL; Barierta IEL
C19 -60 +120 ВНИИНП-286
C20 -80 +130 ВНИИНП-274 Wacker Siliconfett 400 mitell; Daphne Hi-Tempo 3
C21 -60 +120 ЭРА Aeroshell 6В; Aeroshell 22; Aeroshell 22А; Mobilgrease BRB Zero; Beacon P-290
C22 -40 +120 СВЭМ Aeroshell II; Mobiltempo SHC 100; Beacon 235
C23 -60 +250 ШРУС-4
C24 СЭДА
C25 над 300 ИНДА
C26 -50 +130 ЛДС-3
C27 -40 +100 ФАНОЛ
C28 ШЕВРОН SRI-2
C29 РОБОТЕМП
C30 ЮНОЛА
C31 ЛИТИН-2
C32 № 158 М
C33 ФИОЛ-2ПР
C34 ШРУС-4М

Споделяне