Контакти

Сибела ООД

адрес:
ул.“Васил Кънчев“ № 26, вх. Г, офис 10, ет. 2
София 1510, район Подуяне,
България
тел/факс:
(+359) 2 8468666
(+359) 2 8468076
(+359) 2 8435322
мобилен:
(+359) 886 722485
(+359) 879 837825
имейл:
sibela@sibela.eu
Карта на офиса на Сибела ООД

Виж голяма карта

Склад 1

адрес:
ул. „Резбарска“ № 9,
София 1510, България
тел.
+359 88 5893747
+359 88 6722485
Карта на Скрад 1 на Сибела ООД

Виж голяма карта

Склад 2

адрес:
ул.“Андрей Германов“ № 11,
София 1360, България
под митнически контрол, на територията на „Милицер и Мюнх БГ“ ООД
Карта на Склад 2 на Сибела ООД

Виж голяма карта

Споделяне