Среща на дистрибуторите на NSK

На 08 и 09 януари 2009 година в град Габрово се състоя среща на дистрибуторите на NSK за България. Тя се проведе в неформална обстановка и в присъствието на регионалния мениджер на NSK г-н Тодор Димитров. Дискутираха се въпроси, свързани с разширяването на пазарния дял на NSK лагерите в страната, обучението на сътрудниците, използване на ресурсите на GLOBAL NSK, възможности за ограничаване на нечестните търговски практики, подходящи рекламни послания, начини за съкращаване на сроковете за доставка и т.н.

Споделяне