На 8 ноември 2016 г. NSK чества своя 100 годишен юбилей.

100 години успешна история на технологично развитие. Предимство от 100 години познание и опит. С повече от 210 сервизни, технологични и производствени центрове по света.

Споделяне