Ултразвуковите решения, като част от системата за ефективно управление на инвестициите в поддръжката

През месец март СИБЕЛА ООД – партньор на SDT International – ще проведе семинар на тема „Ултразвуковите решения, като част от системата за ефективно управление на инвестициите в поддръжката.“

Семинарът ще се проведе в два последователни дни – в гр. София на 01.03.2017 г. и в гр. Шумен на 02.03.2017 г. На него ще запознаем гостите с:

Споделяне