Лагери

Основен предмет на дейност на „СИБЕЛА“ ООД е търговията с лагери. Фирмата развива дейността си в този бранш повече от 20 години. Отличните контакти с Минския лагерен завод (МПЗ) намериха своето развитие в създаването на съвместното акционерно дружество „Белоруски лагери“.

„СИБЕЛА“ ООД  и „Белоруски лагери“ АД (изключителен представител на Минския лагерен завод за България, притежаващ права на търговската марка MPZ) работят под общ мениджмънт. Основните търговски марки на които сме вносители са: NSK –  Япония, MPZ – Беларус, SPZ- GROUP – Русия, VBF –  Русия, RKB – Швейцария, GGB – САЩ, URB – Румъния и HARP – Украина. Благодарение на преките ни контакти с утвърдени производители, ние сме в състояние да изпълним поръчки за доставка на  лагери с различно приложение, съобразени със специфичните изисквания на клиента и да осигурим необходимата техническа поддръжка и гаранция директно от производителя.

Споделяне