Семеринги

Радиални уплътнители (семеринги):

Основното приложение на семерингите е да предпазват лагерите от замърсяване и проникване на твърди частици, като също така спомагат и за предотвратяване на изтичане на смазката. Основно се състоят от каучук, метална вградена част и пружина. Делят се на две групи:

• с прахоуловител (форма AS)

• без прахоуловител (форма А)

Работна среда: минерални масла, пластични смазки, вода и др.

Имат много широко приложение.

Споделяне