NSK уреди за центроване и проверка на ремъци и шайби

NSK се фокусира върху грижата за оптимална работа на Вашето оборудване с помощта на специализирани лазарни системи за съосие като:

LAS-SET е система за лазарно съосие на валове.

LAB-SET е система за лазарно центриране на ремъци и шайби.

Ползите от използването на тези системи са:

• Увеличава живота на лагерите.

• Увеличава живота, ефикасността и продуктивността на оборудването.

• Намалява износването на машинните компоненти.

• Намалява разхода на енергия.

• Оптимална работа с намаляване на вибрации и шум.

Споделяне