Системи за виброанализ OneProd

СИБЕЛА ООД предлага ново поколение системи за виброанализ на френския производител OneProd, част от АСОЕМ Group – изцяло превантивни системи, следящи за състоянието на Вашето оборудване.

Споделяне

FALCON e ново поколение мобилна система, единствената, която използва WiFi триаксиални сензори, като изтеглянето на информацията от една точка едновременно по осите X, Y и Z се извършва за време от 8 до 12 секунди. След получаване на данните, благодарение на специален софтуер, мобилната система FALCON дава директен анализ, без да е необходимо данните да се прехвърлят и обработват допълнително.

EAGLE е система за непрекъснат мониторинг на техническото състояние на оборудването с ново интелигентно безжично решение. Характерно за тази система е лесният монтаж, WiFi сензори (елиминира се окабеляването), оптимална надеждност с минимални разходи за поддръжка.

MVX – наблюдение в реално време. Тази система на OneProd е за непрекъснат мониторинг (данни се извличат на всеки 2 милисекунди), като нейната цел е да повиши надеждността на промишленото оборудване от всички сектори.

Софтуерът NEST е лесно достъпен, пригоден изцяло да Ви бъде комфортно при работа с него.