Eagle

EAGLE е система за непрекъснат мониторинг на техническото състояние на оборудването с ново интелигентно безжично решение. Характерно за тази система е лесният монтаж, WiFi сензори (елиминира се окабеляването), оптимална надеждност с минимални разходи за поддръжка.

Всички сензори комуникират чрез WiFi с антена, монтирана на безопасно място, която събира и предава данните на GATEWAY, от където чрез кабел се отвеждат до PC. Максималният брой сензори, които могат да се инсталират с една система EAGLE е 150 бр.

Ако отдалечеността на сензорите от Антената е по-голяма се използват трансмитери, които спомагат за транспортирането на данните.

Работният обхват на сензорите, както и този на трансмитерите, е с радиус до 150 м.

Един сензор може да използва за връзка с Антената максимум до 8 трансмитера, без това да влияе на качеството на сигнала.

Животът на батерията на сензорите е 5 г., като смяната на самата батерия е изключително лесна и не е необходим специализиран сервиз за това.

Характерното за тази система е:

  • Лесен монтаж
  • Използването на WiFi сензори (моно или триаксиални) с вграден топлинен датчик
  • Сензорите имат вътрешна памет, така че при прекъсване на WiFi те запаметяват измерваните данни и ги изпращат при възстановяването на връзката с Антената – т.е. няма загуба на данни
  • Оптимална надеждност с минимални разходи за поддръжка
  • Възможност за бързо надграждане на съществуваща вече система – лесно добавяне на допълнителни точки на замерване и включването им към вече действаща система

Системата EAGLE предлага подходящи решения за места, където окабеляването е сложно или твърде скъпо, както и за измервания на движещи се елементи (като кранове и транспортни ленти).

Видео

Споделяне

Каталози