Falcon

FALCON e ново поколение мобилна система, единствената, която използва WiFi триаксиални сензори, като изтеглянето на информацията от една точка едновременно по осите X, Y и Z се извършва за време от 8 до 12 секунди. След получаване на данните, благодарение на специален софтуер, мобилната система FALCON дава директен анализ, без да е необходимо данните да се прехвърлят и обработват допълнително.

Предимствата на FALCON:

 • FALCON е анализираща система – т.е. с натискането на едни бутон имате анализ и препоръки за по-нататъшни действия.
 • Използват се WiFi триаксиални сензори, като предимствата на тези сензори са следните:
  1. Бързина на изтегляне на данните – едно замерване по трите равнини ( по Х, по У и по Z ) отнема от 8 до 12 секунди.
  2. Лесно и бързо инсталиране
  3. WiFi връзката спомага за безопасността при замерванията (човекът , който мери може да е до 25-30 м от точката на мерене)
  4. При WiFi транзакцията на данните , не може да се получи прекъсване на информация.
  5. Животът на батерията на WiFi триаксиалните сензори е минимум 5 г.
 • Мобилната система FALCON има модул за балансиране (допълнителна опция)
 • Във FALCON са вградени:
  1. Стробоскоп
  2. Лазерен пирометър
  3. Камера
  4. Бар код четец
 • Модул за запаметяване на път на замерване ( посочена от Вас последователност от точки на замервания – полезно е при редовно мерене на дадени точки )
 • Възможност за управление от разстояние – чрез интернет връзка се вижда в реално време екранът на FALCON на отдалечено РС, от което се управляват функциите на системата.

Споделяне

Каталози