MVX

MVX – наблюдение в реално време. Тази система на OneProd е за непрекъснат мониторинг (данни се извличат на всеки 2 милисекунди), като нейната цел е да повиши надеждността на промишленото оборудване от всички сектори.

Модулната конфигурация на MVX позволява лесно адаптиране към всякакъв вид превантивна поддръжка.

Комбинирайки системата MVX със софтуера NEST на OneProd се гарантира пълно и качествено наблюдение на състоянието на оборудването, независимо от неговата специфика.

Системите MVX могат да бъдат 8, 16, 24 или 32 канални.

MVX има вграден алгоритъм ShockFinder, който улавя проблеми, невидими за стандартните методи на виброанализ. ShockFinder изчиства шума, като по този начин различава и прихваща най-ниските възможни вибрации. Благодарение на това, MVX има широко приложение както при едрогабаритни машини с много ниски скорости на работа, като ветрогенератори, топкови мелници, янки цилиндрите при хартиеното производство, така и при машини с шокови натоварвания – металургични станове и др.

Споделяне

Каталози