SDT Ултразвукови решения

SDT International – Белгийската компания, производител е световен лидер в разработката на ултразвукови уреди за Контрол на състоянието (Condition Monitoring) и Предиктивна поддръжка (Predictive Maintenance) на техническото оборудване в индустрията.

С ултразвуковите инструменти на SDT International се откриват течове и повреди в движещите се части в оборудването на изключително ранен етап. В поддръжката на машини и съоръжения с помощта на ултразвук се предотвратяват, скъпо струващи аварии и последици от непланирани спирания на производството. Системите намират приложение за :

  • Откриване течове на сгъстен въздух
  • Мониторинг на лагери, при много ниски обороти, достигащи дори до 1 оборот на 15 мин.
  • Проследяване на движещите се елементи на машините, използвайки вибрационния метод в комбинация с ултразвук
  • Контрол на гресирането в реално време
  • Откриване на повреди в електрически табла, електроразпределителни инсталации, далекопроводи (корона ефект,електрически разряд и др.)
  • Откриване на течове в тръбопроводи
  • Инспекция на винтили, клапани и кондензни гърнета.
  • Откриване на кавитация при помпите
  • Инспекция за херметичност

Индустрии:

Металургия, минна и хартиена промишленост, енергетика, корабостроене, самолетостроене, автомобилостроене, транспорт, печатници, фармацевтична и хранително-вкусова индустрии и др.

Споделяне

Каталози